Välkommen till Rolfs Såg & Hyvleri AB!

Rolfs Såg grundades 1921 - och har sedan dess varit ett privatägt sågverk som strävat efter att sätta kundens behov i centrum. Utgångspunkten är en långsamväxande högkvalitativ råvara, primärt tall och gran, som på ett varsamt sätt avverkats i vårt närområde. I ett tidigare skede förflyttades virket längs Kalixälven. En annan viktig utgångspunkt är våra kompetenta och engagerade medarbetare.

Idag kan vi erbjuda sågade, justerade, hyvlande samt tryckimpregnerade varor. Vi erbjuder även träkomponenter. Vår kapacitet är drygt 90 000 m3 utsågad vara per år.